OĞUZLAR KAYMAKAMLIĞI 

   
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 

      

      

     

     

     

        

      


Bulunduğunuz Yer: Anasayfa

 G ü n c e l
 


 
 

OGUZLAR77
 

            Üçyüz yıldan fazla ömrü olduğu tahmin edilen cevizin Oğuzlar’ın yerli cevizi  olduğu bilinmektedir.  Oğuzlar cevizi yıllardır  Aliağa sinonimi ile tanınmaktadır. Oğuzlar ceviz çeşidinin, Oğuzlar İlçesine ait olduğu, 200 yaş ve daha üstü  ağaçların ilçede varlığı ile kanıtlanmıştır. Meyve kalitesi ve özellikle lezzeti nedeniyle Oğuzlar ilçesinden ülkemizin farklı bölgelerine dağılmıştır.  

         Oguzlar ceviz çeşidi Oğuzlar ekolojisinde ve çevre ekolojilerinde istenilen verim meyve özelliklerini gösterdiği için Oğuzlar ilçesi ve çevresinde yaygınlaştırılmıştır. İlçede bulunan tohumdan yetişmiş bütün ceviz ağaçları aşı ile bu çeşide dönüştürülmüştür.

 

Ayırt Edici Özellikleri:

 

         Oğuzlar ceviz çeşidinin diğer ceviz çeşitlerinden en önemli farkı yan dallarda meyve vermesi yani verimli bir çeşit olmasıdır. Oğuzlar çeşidine ait meyve fidanları 2. yaştan itibaren meyve vermeye başlamaktadır. Bu durum çeşidin yan dallarda meyve verme özelliğini gösterir en önemli karakteristik özelliğidir.

 

         Oğuzlar ceviz tipini diğer ceviz tiplerinden ayıran bir başka önemli karakteristik özelliği de, meyvesinin dolgun olması, meyvenin kabuktan bütün olarak çıkması ve beyaz renkli iç oranının % 100 olmasıdır. Ayrıca adi depo koşullarında saklanmasına rağmen bir yıl boyunca acımadan kalitesini muhafaza etmesidir.

            Oğuzlar77 Cevizi; yerli çeşitlerimizden olup yöre ekolojisine adaptasyonu yüksektir. 650 metre rakımlı ilçe merkezi ile 1200 metre rakımlı yaylalarımızda çok rahat yetişmektedir. Taban suyu  yüksek olmayan, fazla killi olmayan, süzek, çakıllı, taşlı ve orta verimli topraklara çok iyi adapte olabilir. Açık, güneşli, bol ışık alan alanlarda iyi yetişir. Dikildiği yıl sulamaya dikkat edilirse ileriki yıllarda çok fazla suya ihtiyaç duymazlar. Ancak sulama ve bakım gibi kültürel işlemlere verim artışı olarak çok iyi cevap vermektedir.

            Üretimi, anaç olarak çetin cevizlere Oğuzlar-77 cevizlerinden kalem aşılanmak suretiyle yapılmaktadır. Böylece güçlü bir anaç verimi çok iyi bir aşıyla  adaptasyon kabiliyeti  yükseltilmektedir. Aşı konusunda yöremiz çiftçilerimiz oldukça başarılı olmaktadırlar. Hastalıklara dayanıklılığı iyidir. Peryodisite olayı hiç görülmez.  Meyveye yatma çok erkendir. Bazen aşı için takılan gözlerde bile meyve olmaktadır. Verim olarak 15-20 yaşlı ceviz 30-35 kg ceviz verebilmektedir. Randımanı %55 ‘den fazladır. Kabuğu ince, kolayca kırılabilir, içi tam dolu, bütün olarak çıkma özelliği yüksek, açık beyaz renkli ve tadı çok güzeldir.  Acılık  ve burukluk yoktur. Meyve içi ve dış kabuk pürüzsüzdür. İyi bakım ve çevre şartlarında  çok iyi gelişme gösterir. İlçemizde ceviz bahçelerinin tamamı aşılı ceviz fidanlarından teşekkül etmektedir.

 

 
 

 

Cevizin Ekonomik önemi:

 

            Yaklaşık 500 ha’lık alan içinde meyve veren yaşta 30.000 adet ceviz ve meyve vermeyen yaşta 30.000 adet ceviz ağacı mevcuttur. Yıllık kabuklu ceviz üretimi 1.000-1.200 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu üretim miktarı Türkiye üretim miktarının % 5’ine tekabül etmektedir. Üretilen cevizlerin bir çoğu iç ceviz olarak satılmakta olup, üreticilerimiz cevizlerini daha çok ceviz tüccarlarına satmaktadırlar. Cevizlerin pazarlanmasında şimdilik hiçbir sorun bulunmamakta olup, iç piyasada tüketilmektedir. 2016 yılı fiyatları 1 kg kabuklu ceviz 20-25 TL iç ceviz 50-5                                                                                                                                              5 TL arasında satılmaktadır. 

 


            Cevizin ilçeye yıllık getirisi tahminen 5.000.000 TL civarındadır. Ayrıca hasat edilen cevizler evlerde iç ceviz olarak işlendiği için ev kadınlarına iş sahası oluşması bakımında çok fayda sağlamaktadır. Yine cevizlerin dış kabukları kışın yakacak olarak kullanılmaktadır. Yine son yıllarda aşılı fidan yetiştiriciliği çok iyi bir gelişme kaydetmiştir. İyi aşılı bir fidan fiyatı piyasa fiyatlarını çok üzerinde satılmakta ve arz sıkıntısı yaşanmaktadır. Bir adet aşılı fidan fiyatı 25–40 TL arasında değişmektedir. Bütün bu üstün özellikleri ile özellikle Ankara ve İstanbul piyasasında Oğuzlar cevizi olarak alıcı bulmaktadır

  

ibrahim.ayan@icisleri.gov.tr
oguzlar@icisleri.gov.tr

Vcil Yönlendirme Uygulaması