TEOG SINAVINDA SORULARIN TAMAMINA DOĞRU CEVAP VEREREK BAŞARI GÖSTEREN OĞUZLAR ORTA OKULU ÖĞRENCİLERİNİ,  SAYIN KAYMAKAMIMIZ ÇEŞİTLİ HEDİYELERLE ÖDÜLLENDİRDİ.